หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 65 งาน

1. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. งานด้านบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บัญชีจ่าย, บัญชีทั่วไป,
2. งานปิดงบบัญชี
3. งานอื่น ๆ ตามที
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 12
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้จัดการโครงการบ้านและคอนโด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. บริหารงานก่อสร้างโครงการอาคารสูง
2. วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง
3. รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเ
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. สถาปนิก

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ออกแบบอาคารประเภทคอนโด, บ้านเดี่ยว, Townhome
2. ประสานงานในเรื่องของการออกแบบ, งานราชการ และอื่น
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. หัวหน้าขายและสินเชื่อ ประจำ ศาลายา, พระราม 2

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมดูแลงานขายบ้านและคอนโดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- ศึกษารายละเอียดของสินค้าคู่แข่งแ
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่การตลาด Event ประจำศูนย์การค้า (ประจำคลองสาน)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด, งาน Event ของศูนย์การค้าฯ
2. ประสานงานกับร้านค้าในการจัดทำ Promotion
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าศูนย์การค้า

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. บริหารจัดการพื้นที่เช่าศูนย์การค้ารวมถึงการหาผู้เช่า
2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกร้านค้า
3. เต
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย (ประจำศูนย์การค้าเสนาเฟส คลองสาน)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. จัดทำเอกสารงานธุรการฝ่ายทั้งระบบ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
3. จัดทำรายงาน
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบ้านและคอนโด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. บริหารงานการตลาดบ้านและคอนโด
2. สามารถวางแผนงานการตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้
3. สามา
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอาวุโส (Solar Farm/Solar roof)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนประกอบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิต วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่งานกำกับดูแลอาวุโส (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน ให้เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของ ตลท. วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบ)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. งานด้านบัญชีต่าง ๆ
2. งานปิดงบบัญชี
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 10 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบ้านและคอนโด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- บริหารงานและวางแผนด้านการตลาดตามนโยบายและเป้าหมายบริษัทฯ
- สร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ,นำเสนอผลก
วันที่ 10 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้จัดการฝ่ายขายบ้านและคอนโด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ดูแลบริหารงานขายและสินเชื่อบ้านและคอนโดทั้งระบบ วันที่ 10 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้จัดการโครงการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง
2. รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเดือน
3. ประเมินผลดำเนินงาน ตลอดจนการ
วันที่ 10 ก.ย. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. สถาปนิก

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ออกแบบอาคารประเภทคอนโด, บ้านเดี่ยว, Townhome
2. ประสานงานในเรื่องของการออกแบบ, งานราชการ และอื่น
วันที่ 10 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง ประจำศาลายา, เสรีไทย, ติวานนท์, บางแค

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ทำงานด้านเอกสารธุรการในโครงการก่อสร้าง
2. ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างผู้รับเหมา,การตรวจงวด เบิกงวดงาน
วันที่ 10 ก.ย. 2557
อัตรา 6
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้จัดการอาคาร ( ประจำ พระราม 2 )

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.บริหารและดูแลอาคารชุดให้เป็นไปตามนโยบายของนิติบุคคล
2.ดูแลบริษัทฯ คู่สัญญาในการให้บริการด้านการรั
วันที่ 10 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (โครงสร้าง/สถาปัตย์/Survey)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียน ทั้งระบบ
2. รับผิดชอบ วางแผน และประสานงานกับบริษัทผู้ร
วันที่ 10 ก.ย. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Retail & Leasing)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ควบคุม ดูแลการบริหารงานด้านการตลาดธุรกิจ Retail และการบริหารพื้นที่เช่าในห้างสรรพสินค้า วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.ติดตามเอกสารส่วนตัวของลูกค้า เพื่อการขอยื่นสินเชื่อ และการบันทึกเข้าระบบ RMS
2.นำราคาส่งให้ฝ่ายปร
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ดูแลงานด้านเลขานุการทั้งระบบ
2. จัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร
3. จัดเตรียมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ของ
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ชำนาญด้านการวาง Graphic, Artwork
2. ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์และอื่น ๆ
3. ทำโปรแกรม Printing Cillu
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การค้า
2. ให้บริการประส
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. หัวหน้างาน Interior

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ดูแลงานออกแบบตกแต่งภายในห้อง/บ้านตัวอย่าง ของแต่ละโครงการ
2. ดูแลงาน Spec ที่เกี่ยวข้องกับ Inter
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโยโลยีสารสนเทศ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. วางแผนการพัฒนาระบบSAP ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย
2. กำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกั
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. เจ้าหน้าที่งานกำกับดูแลอาวุโส (Senior Compliance Officer)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ดูแลงานด้านเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
2. มีความรู้เรื่องกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสนามกอล์ฟ (ปฎิบัติงานที่ พัทยา ต.เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี) ด่วนมาก

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ควบคุมดูแลและวางแผนการบริหารงานทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สนามกอล์ฟ
2. ควบคุมดูแลการจัดบูธกิจกรรม
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. เจ้าหน้าที่การตลาดสนามกอล์ฟ (ประจำพัทยา)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. จัดกิจกรรมการตลาด
2. จัดบู๊ท และ Event
3. จัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ
4. ติดตั้งและสำรวจป้ายคู่
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบ้านและคอนโด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. บริหารงานการตลาดบ้านและคอนโด
2. สามารถวางแผนงานการตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้
3. สามา
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ดูแลงานธุรการ,การจัดเก็บเอกสารธุรการ
2. การประสานงานระหว่างโครงการและสำนักงานใหญ่
3. งานอื่น ๆ
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.กำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
2.บร
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน, นิติบุคคล, ทั่วไป

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

-งานบัญชีทั่วไป
-งานบัญชีต้นทุน
-งานบัญชีนิติบุคคล
-หากปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. เจ้าหน้าที่การเงินนิติบุคคล

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ดูแลบริหารจัดการด้านการเงินของนิติบุคคล
2. ประสานงานและติดต่อธนาคารต่าง ๆ ตามธุรกรรมของนิติบุคคล
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. หัวหน้าส่วนสนับสนุนโครงการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ,ช่างประจำอาคาร,แม่บ้าน,พนักงานรักษาความปลอดภัย
2.ตรวจสอบ
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคล

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.ดูแลเร่งรัดจัดเก็บรายได้/ค่าใช้จ่าย
2.ดูแลงานเอกสารประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ให้เป็นระเบียบ
3.ดูแล
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. เจ้าหน้าที่ดูแลพรรณไม้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.วางแผนควบคุมดูแลทัศนียภาพ จัดตกแต่งพรรณไม้
2.ดูแลบำรุงรักษาพรรณไม้ และสนามหญ้า
3.วางแผนการให้ปุ๋
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโครงการโซนลาดพร้าว,โซนรังสิต และโซนเทพารักษ์ )

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ทำงานด้านธุรการเอกสาร งานจัดซื้อ งานสโตร์
- ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับสำนักงานใหญ่
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. ผู้จัดการฝ่ายขาย/แนวราบ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริหารงานขายและรับผิดชอบงานขายทั้งหมด วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
39. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ดูแลงานถอดแบบและประมาณราคาทั้งหมด วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
40. ผู้จัดการลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ และงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
41. โฟร์แมนตรวจคุณภาพ QC

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจคุณภาพงานก่อสร้างบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ตั้งแต่งานโครงสร้าง ก่อฉาบ งานภายใน ระบบสาธารณูปโภค วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
42. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
43. พนักงานบัญชี (ด่วน)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- จัดทำ ภงด. ได้
- สามารถปิดงบบัญชีได้
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
44. ผู้จัดการฝ่ายขาย ( บ้านและคอนโด )

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

๐ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
๐ บริหารการขายโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๐ วางแผนงานด้านการขายและส
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
45. หัวหน้างาน/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-คอนโด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

๐ บริหารงานและวางแผนด้านการตลาด ตามนโยบาย และเป้าหมายบริษัท
๐ สร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ,นำเสนอผล
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
46. วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรงานระบบ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

๐ ตรวจสอบและควบคุมงานระบบในอาคารสูง
๐ วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
๐ แก้ไขปัญหางานก่อสร
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
47. ผู้อำนวยการฝ่ายขาย คอนโด,แนวราบ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
48. พนักงานการเงิน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

งานการเงิน
จ่ายเช็ค รับวางบิล
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
49. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบงานบัญชีการเงิน
ปิดงบการเงิน
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
50. Call Service Center

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ให้บริการข้อมูล, ตอบปัญหา แนะนำ และรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า, รับแจ้งซ่อมโครงการต่างๆ ของบริษั วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
51. ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการอาคาร

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.บริหารและดูแลอาคารชุดให้เป็นไปตามนโยบายของนิติบุคคล
2.ดูแลบริษัทฯ คู่สัญญาในการให้บริการด้านการรั
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
52. หัวหน้าช่างอาคาร

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.ตรวจเช็คเอกสารการปฏิบัติงานของช่างอาคาร
2.ทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร และควบคุมให้ปฏิบัติตามแผน
3
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
53. เจ้าหน้าที่ Marketing Online / Web Marketing

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.ดูแลพัฒนา website และระบบ Online ต่างๆ ขององค์กร
2.นำเสนอสินค้าต่างๆ ขององค์กรและดูแลความเคลื่อนไ
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
54. พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. เขียนแบบงานก่อสร้างได้, Shop Drawing โดยใช้ AUTO CAD
2. ถอดแบบ และเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับงานได้
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
55. ผู้จัดการโครงการ / Project Manager

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ควบคุมบริหารโครงการก่อสร้าง งานขาย งานธุรการต่างๆ
2. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง, ราย
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
56. วิศวกรโครงการ/ Project Engineer ( PE )

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำแผนงาน ตรวจสอบผู้รับเหมา จัดทำแผนเร่งรัดงาน
2.จัดทำ Cash Flow / จัดทำ CVC และ Forecast Repor
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
57. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดโรงแรม

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ดำเนินงานด้านการขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
2. ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอก
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
58. หัวหน้าตรวจสอบสภาพโครงการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ตราวจสอบสภาพโครงการทุกโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. ดูแลระบบการสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมพร้อมโอ
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
59. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำที่เสนาเฮ้าส์ พหลโยธิน 30 )

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ทำเอกสารเกี่ยวกับการจองห้องพัก , ยกเลิกห้องพัก
2. ประสานกับฝ่ายต่างๆ เรื่องเอกสารรับเข้า - ส่งออ
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
60. พนักงานต้อนรับและประชาสัมพันธ์ (ประจำที่ พหลโยธิน 30 )

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ต้อนรับและบริการลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
2. รับจองห้องพัก ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยว
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
61. หัวหน้าคลังสินค้า

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า และดำเนินการตามปกติ
2. ขายพื้นที่เช่าโกดังได้ตามเป็นไปตามเป้าหมาย
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
62. พนักงานขายประจำโครงการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการแก่ลูกค้าที่สนใจ
- ให้ข้อมูลด้านสินเชื่อธนาคารต่างๆ แก่ลูกค้า
- จัดเตร
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
63. ผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการอาคารสูง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริหารโครงการอาคารสูง วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
64. ช่างประจำอาคาร (ประจำ พหลโยธิน 30 ,ลำลูกกาคลอง 2 ,รัชดา-ห้วยขวาง , ลาดพร้าว,แจ้งวัฒนะ)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.ดูแลงานระบบของโครงการ
2.ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น
3.ว๋อมแซมงานตามการรับเรื่องแจ
วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
65. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 25 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี